Afdrukken

Video verklaring van ambitieus toezicht

op .

Het Zijlstra Center presenteerde op 13 juni in de zaal van de Eerste Kamer de Verklaring van ambitieus toezicht. Daarin worden vier kernambities geformuleerd die beginnen met ‘ik wil’. Deze gaan in op de vraag welk gedrag toezichthouders willen tonen ten aanzien van informatievoorziening, maatschappelijke verantwoording, aanspreekbaarheid en professionalisering. De verklaring is het resultaat van een onderzoek aan de hand van zes rondetafelgesprekken met een brede groep toezichthouders. ‘Alles bij elkaar ligt hier een hoog ambitieniveau waarmee toezichthouders voor zichzelf een stip op de horizon zetten en formuleren welk gedrag en welke attitude zij voor ogen hebben. Geen nieuwe norm of code, maar concrete uitgangspunten waar toezichthouders persoonlijk voor kunnen gaan staan en die ze kunnen waarmaken,’ zo omschreef Goos Minderman, hoogleraar public governance aan de VU, de verklaring tijdens de presentatie voor zo’n honderd toezichthouders.